Üye ol Yeni Kullanıcı Kaydı

Yeni Kullanıcı Kaydı

Bana özel hazırlanmış veya benim için geçerli olan kampanyalar, indirimler ve haberler hakkında e-posta almak istiyorum. Sitemizde ve uygulamamızda, bettilt siteyi ve uygulamayı kullanımınızı analiz etmek için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyiniz.

Üyeler ve siteyi ziyaret edenler söz konusu website üyelerinin paylaştıkları, tanıttıkları ürün ve hizmetleri haricen satın almaları sonucu doğabilecek her türlü maddi-manevi zarardan ve olumsuz sonuçtan Bankanın hiçbir surette sorumluluğunun bulunmadığını peşinen kabul ederler. Üyeler, Bankanın, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun vb. Ilgili mevzuat hükümleri tahtında, web site üyeleri ve/veya web site üyeleri ile üçüncü gerçek/tüzel kişiler arasındaki herhangi bir münasebetten dolayı hiçbir surette sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Herhangi bir sebeple, Bankaya sorumluluk atfedilmeye çalışılır ise; Üyeler, Bankayı her türlü sorumluluktan muaf kılacaklardır. Ayrıca; Banka, anılan sebeple katlanmış olduğu her türlü zarar ve ziyanı ilgili site üyesine/üyelerine rücu edebilecektir.

Üye ol

Kullanıcılar tarafından Mobilexpress (kısa numarası “3570”)’e gönderilen SMS’ler için, kullanıcıların hatlarının ait olduğu GSM operatörlerinin uyguladığı standart ücret ve tarifeler geçerlidir. Bu ücret ve tarifeler, kullanıcı ile GSM operatörü arasındaki operatör sözleşmesine göre belirlenir ve Mobilexpress bu taraflar bakımından üçüncü kişi konumundadır. Mobilexpress Hizmet Kanallarına erişim, Mobilexpress üyeliği ve Mobilexpress Hizmetlerinin kullanımı ücretsizdir. Mobilexpress, ileride bu koşullarda değişiklik yapma, Kullanıcı’nın onayına sunmak kaydıyla sunduğu hizmetler ve içeriklerden bazıları veya tamamı için kendi belirleyeceği ücretleri talep etme hakkını saklı tutar.

Bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.’unsistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayıüyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 9.4 İşbu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda Sözleşme hükümleri ve ilgili mevzuat uygulanacaktır. Taraflar Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak ihtilafların çözümünde her türlü hukuki ilişki için ifa yeri ve yetkili yargı merciinin İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir. 8.12 Taraflar, Sözleşme kapsamında sorumluluklarında olan konulara ilişkin olarak maruz kalacağı her türlü talebi, uğrayacağı her türlü zararı birbirlerine tüm ferileri ile birlikte rücu etme ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Pandora Müşteri Hizmetleri

four.15.Üye, Site yahut İçerik’e ilişkin kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; three.12. Maddede belirtilen faaliyetleri gerçekleştiremez. Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. Üye, Site yahut İçerik’e ilişkin kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; three.12. A101; Site adresini, markasını, sloganını, Site’nin İçerik’ini ve Hizmet’i dilediği zaman değiştirme, güncelleme, sona erdirme kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engelleme hakkına sahiptir.

A101, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya A101 ya da A101 sitesine tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; A101 ve A101 net sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. İş bu üyelik sözleşmesi, Üye’ ye herhangi bir maddi taahhüt ya da yükümlülük getirmemektedir. Üye ancak internet adresinden sipariş edeceği ürün ve hizmetlerin bedelleri ile buna ilişkin sair ücretleri ödemekle yükümlü olacaktır.

  • Üyeliğinizi aktif hale getirmek için tarafınıza e-posta gönderilmiştir.
  • Önerilerimiz YFTRADE Mobil platformumuz üzerinden anlık bildirim olarak yapılmaktadır.

Kullanım ve Gizlilik Şartları’nı okudum ve kabul ediyorum. Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise yürürlükteki Türk mevzuatı uygulanacaktır. Üyelerin ürettiği ve yayınlamak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. Eserler izinsiz kullanılamaz.

Bülten Üyelikleri

Shopier’in her ne sebeple olursa olsun Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleme, sağlama, kurma veya sair şekilde oluşturma veyahut da hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı, aralarındaki satış ilişkisinden bizzat ve de şahsen sorumludur ve Shopier’in bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler. Üye, Shopier’e tüketicinin korunması, fikri haklar, haksız rekabet, reklam ve gümrük konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı İçerik girmeyeceğini ve içeriklerinde mevzuata aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeler, Shopier üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Üyeler’in, Shopier’de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir. Bu kapsamda Üyeler, yapacakları tüm işlemde yürürlükteki mevzuata riayet edeceklerini ve mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Üye güvenliği konusunda tüm önlemleri almış bulunmaktadır. Üyeler ise üye güvenliğinden kendileri de sorumludur.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ise yapacağınız her türlü işlemlerden üye sıfatıyla sorumluluğunuz doğacaktır. Üyelik sürecine ilişkin ayrıntılı pek çok bilgiye web sitemizin sıkça sorulan sorular bölümünden ulaşabilirsiniz. Site, her türlü iletişim ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili başarısızlık ve sorunlardan, İnternet trafiğindeki tıkanıklıktan ya da üyelere veya herhangi bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan da sorumlu tutulamayacaktır. Site, üyelerinden gelen ürünleriyle ilgili pozitif başarı hikayelerini ve bu hikayelere ilişkin varsa fotoğrafları, İnternet ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde her şekilde kullanabilir.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart